top of page

Kijk Later als ik Groot ben in de klas

In Later als ik Groot ben nemen we kinderen in de leeftijd 9 tot 14 jaar mee op pad om te kijken of de droombaan die ze voor ogen hebben ook echt bij ze past. Een leerzaam en vermakelijk format dat te zien is op YouTube. We zijn er ook met een jaarlijks live-event en op social media. Kijken jullie al in de klas naar Later als ik Groot ben.? Laat jouw juf, meester en vriendjes op school weten dat je graag naar ons kijkt. 

Lesmateriaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Later als ik Groot ben kan in de klas worden gekeken ter inspiratie,  als lesmateriaal voor de bovenbouw of zo maar tussendoor wanneer kinderen klaar zijn met hun taak. We bieden verrijking van de algemene kennis over werken. We produceren het programma onder toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We maken veilige, verantwoorde video's over beroepen om individueel te kijken of met de hele klas.

 

Later als ik Groot ben is er om kinderen te vertellen over beroepen waaruit ze later kunnen kiezen. Kinderen zijn vaak onwetend over welke beroepen er allemaal zijn en willen graag weten of een bepaald beroep bij ze past. Niet ieder kind heeft thuis ouders of verzorgers die kunnen adviseren of inspireren als het gaat om het toekomstig beroep.. Ons doel is om kinderen uit alle gelederen van de maatschappij, ongeacht hun afkomst, te prikkelen om na te denken over werk. Ze worden hierbij geënthousiasmeerd door leeftijdsgenootjes die de stoute schoenen hebben aangetrokken door zich aan te melden.

bottom of page