top of page

VIES WATER ZUIVEREN | DANNY (12) WIL WATERONDERZOEKER WORDENWATERONDERZOEKER WORDEN

Deze week: werken als wateronderzoeker bij Dunea. Welke opleiding heb je nodig om als drinkwater onderzoeker aan het werk te gaan? Hoe wordt de kwaliteit van ons drinkwater eigenlijk onderzocht? Hoe komt het dat het water in Nederland zo schoon is in vergelijk tot andere landen?


De 12-jarige Danny gaat vaak naar Amerika op vakantie en daar mag hij nooit water uit de kraan drinken. Hij is dan ook benieuwd hoe het komt dat het Nederlandse kraanwater zo schoon is.


Jochem van Gelder verrast Danny met een werkdag bij Dunea. Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis van een goed leven, volgens Dunea.

Samen krijgen ze van onderzoeker Franca eerst een challenge. Ze moeten beide vies water schoon zien te krijgen met een paar simpele spullen. Daarmee bouwen ze feitelijk hun eigen waterzuiveringsfabriek. Lukt ze dat met een lege fles, zand, grind en watten?


Daarna nemen ze meerdere monters af op verschillende plekken in het waterzuivering systeem. Zo kunnen ze het water controleren op o.a. het zuurstof en de PH-waarde. Maar wat zeggen die waardes eigenlijk? Je ziet het in deze nieuwe aflevering van 'Later als ik Groot ben'.Comments


bottom of page